top of page

VISIE

verander de betekenis die je geeft,
dan verandert de wereld waarin je leeft

 

Je maakt veel mee in je leven en werk. Van geluk tot crisis. De betekenis die je daaraan geeft, bepaalt hoe jij de wereld ziet. De waarde die ik hecht aan een gebeurtenis (positief of negatief), bepaalt of ik vrij ben of gevangen. Of iets een bedreiging is of een kans. 

Je kunt problemen oplossen door wetten, protocollen, verboden en sancties toe te passen. Dat kennen we sinds de Romeinen. HorusConsult brengt graag verandering door te helpen de waarneming of de beleving van een probleem te veranderen. Met een andere perceptie transformeert een probleem tot een uitdaging of mogelijkheid. Dat is verandering van binnen uit.

 

Waar een mens of organisatie niet optimaal functioneert, wil vaak iets aan het licht gebracht worden. In plaats van naar een oplossing te zoeken, onderzoeken we het probleem in zijn volle omvang. Wat beleven we bij dit probleem en wat zegt ons dat? Is er sprake van een disbalans? Wat zijn de belemmerende overtuigingen? Welke pijn ligt ten grondslag aan het verzet? We brengen aan het licht wat voorheen niet gezien werd om welke reden dan ook.

Wanneer in het bewustzijn is gekomen wat er ten diepste speelt kan er erkenning van de situatie optreden. Het is nodig te aanvaarden in plaats van te veroordelen. En niet accepteren in de zin van oogluikend gedogen of 'het ermee doen', maar accepteren in de zin van werkelijk góédkeuren. Dat is wat respect werkelijk is. Dan is het mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Als dat gebeurt, is er geen sprake meer van een probleem, doordat de perceptie ervan is veranderd. Als vanzelfsprekend volgen de benodigde acties om uit de situatie te komen. Vrijwel moeiteloos vormen zich nieuwe ideeën, regels en afspraken. Er wordt een nieuwe balans gevonden.

bottom of page