top of page

TRAINING

"Als je doet wat je altijd deed,
krijg je wat je altijd kreeg

Phons Leussink

""

Wat wil je leren?

Sterk in Overleg
Interdisciplinair overleg in de zorg

 

Professionals uit verschillende vakgebieden bundelen de krachten om de cliënt de best mogelijke behandeling te bieden. Vraaggericht. Doelgericht. Passend binnen de mogelijkheden van het team en de organisatie. Kent u dergelijk overleg? Na zo’n 80% van de besprekingen (idealiter) gaat het team tevreden en zinvol aan de slag.

Maar na die andere 20% blijven er twijfels spelen. Want hoe moet het nu met

 • botsende inzichten

 • herhaling van zetten

 • over-betrokkenheid

 • ja-zeggen en nee-denken

 • territoriumgedrag

 • vage afspraken

 • tijdsdruk en haastige spoed

 • onderlinge gevoeligheden

 • oplopende spanningen

… en stond de cliënt nog wel centraal?

In de training ‘Sterk in Overleg’- interdisciplinaire samenwerking leer je als professional en als team hiermee om te gaan. Je vindt samen ruimte voor verdere verbetering. We werken aan een nieuwsgierige basishouding: teamleden die benieuwd zijn naar elkaars kennis, beleving en ervaring brengen hun zorgverlening als vanzelf op een hoger plan. Sleutels hierbij zijn onderling vertrouwen, benutten van keuzemomenten en klare taal.

Training Bejegening in de zorg
in company en op maat

 

In de praktijk is het handig om een eenvoudig handvat te hebben voor professionele bejegening. In de training bejegening behandelen we de BejegeningCaleidoscoop. Deze helpt je om grip te krijgen op elke situatie. 'Goed contact' vraagt elke keer een andere aanpak. Elk contact is uniek. Elke situatie is uniek.

 

Als je meer wilt weten over de Caleidoscoop en interventies op gebied van bejegening, ga naar bejegening.org

De BejegeningsCaleidoscoop is geen test. Het is een instrument om mee in te schatten waarom een gesprek niet lekker liep. Ook kun je zien welke kanten van het contact je gemakkelijk afgaan, en welke je lastig vindt. Gebruik de caleidoscoop om te ontdekken hoe de bejegening beter kan.

De training bejegening ontwerpen wij op maat voor onze opdrachtgevers. Waar ligt het zwaartpunt voor verbetering? Is het de onderlinge bejegening tussen collega's? Of de bejegening van medewerkers richting cliënten, patiënten, klanten, leerlingen of studenten? In overleg en met behulp van de caleidoscoop komen we tot een optimaal ontwerp van uw training bejegening.

Nieuwsgierig?

Stel je vraag, of schrijf ons hieronder een korte schets van je situatie. 

Bericht ontvangen!

Shared Leadership

Je hoeft niet alles zelf te kunnen. Leiderschap kun je delen. Echt iets voor professionals die elkaar vertrouwen en samen willen bouwen aan dat wat wat groter is dan zij zelf alleen. 

Van waarnemen tot waarmaken
4 niveaus van waarnemen

Over waarnemen valt nog veel te leren van de sjamanen. De spreekwoordelijke bril die je opzet, bepaalt wat je ziet. Ieder niveau geeft andere informatie. 

 

Wij bieden workshops, trainingen en opleiding die het bewustzijn vergroten in werk en leven. Praktische handvatten die reflectie bevorderen, communicatie verbeteren en autonomie en verantwoordelijkheid stimuleren.

Toegepaste communicatie


Communicatie is de basis voor iedere samenwerking. Het merendeel van wat er mis gaat, of beter kan, in een organisatie heeft te maken met gebrekkige communicatie. Hoewel dat verschillende oorzaken kan hebben, is veel nieuws leren vaak niet de oplossing.

Onze trainingen helpen de deelnemers hun kwaliteiten beter te benutten. We bouwen voort op wat ze al kunnen. Centraal staat bewustwording, waarna je als vanzelf wilt en gaat veranderen; op een voor jou passende manier en afgestemd op de doelen van de organisatie. We werken vanuit vertrouwen en persoonlijke kracht, zodat je in de praktijk werkelijk toepast wat je geleerd hebt.

Wij ontwerpen onze trainingen altijd op maat en in overleg met de opdrachtgever. Op die manier kunnen wij het beste aansluiten bij uw organisatie. Onderwerp waarin wij trainen zijn onder andere: 

 • Creativiteit

 • Onderhandelen

 • Klantgerichtheid

 • Vergaderen (zie ook sterk in overleg)

 • Time-management

 • Authentiek presenteren

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken

 • Feedback 

 • Luisteren (zie ook luistertraining)

 

Voor zover we open trainingen aanbieden, vind je ze in de agenda. Bij onze trainingen werken we veelal samen met begeleiders uit ons netwerk.

Krachtig Team
Voortdurend in ontwikkeling

 

Je bent onderdeel van een team, of geeft er leiding aan. Je hart ligt bij de klant, patiënt of cliënt, je bent toegewijd en betrokken. Tegelijkertijd moet je steeds meer in steeds minder tijd. De context van je werk wordt zakelijker en complexer. Ook in het contact met je collega’s. Hoe zorg je ervoor dat je zinvol en geïnspireerd blijft werken?

 

Benut je team!

Een belangrijke succesfactor voor zinvolle en effectieve zorgverlening, is het team waarin je als professional werkt. Een hecht team kan veel opvangen en genereert de nodige energie. Maar een hecht team ben je niet zomaar. Elk team krijgt te maken met belemmeringen in de samenwerking, zoals:

 • botsende persoonlijkheden

 • niet nagekomen afspraken

 • eilandjes en subgroepen 

 • angst om echt feedback te geven, of er om te vragen

 • tijdgebrek om interesse te tonen

 • territoriumgedrag

 • gebrek aan gezamenlijke visie

 • gespannen periodes met een negatieve sfeer…

 

Het gebeurt in de beste organisaties ☺. 

De training ‘Krachtig Team’ helpt om samen door te pakken en in nieuwe fases van teamontwikkeling te komen. Je gaat de knelpunten aan en benut ze om juist beter te functioneren. Zo werk je op een praktische manier aan het opbouwen van een effectief team.

Making sense
Luistertraining voor professionals

 

Making Sense is een training voor iedereen die luisteren ervaart als een belangrijk onderdeel van zijn werk, en daar meer uit wil halen. Het helpt betekenis te geven aan het contact dat je hebt met de ander. In de training Luisteren noemen wij dat: "Verbonden Luisteren".

In de training leer je Verbonden Luisteren gebruiken als hulpmiddel om ertoe bij te dragen dat de ander (klant, patiënt, cliënt) zich gehoord voelt in het contact. Stapsgewijs ziet Verbonden Luisteren er als volgt uit:

 • Eerst luisteren, achterhalen wat er speelt, hoe is het met de ander.

 • Vervolgens je persoonlijke luisterintentie erbij betrekken. Hoe wil je ook alweer luisteren? Je investeert in het soort contact dat jij wilt hebben.

 • Daarna je eigen grenzen ervaren én benutten. Breng jezelf in: Wat heb je te bieden? Wat ligt er op je hart? Wat stoort je, wat ontroert je, wat zit er dwars, etc. Breng dat op een passende manier onder woorden, zodat je het contact constructief beïnvloedt. Daarmee wordt je een partij in de communicatie en heb je daadwerkelijk invloed.

 • Pas dan is het gesprek zover dat je je doel(en) (behandeldoelen / afspraken) op een effectieve manier kunt nastreven.

Onze trainingen zijn altijd op maat. Dat betekent dat wij het Verbonden Luisteren toepassen op jouw praktijk, en jouw professionele situatie.

Dit is maar een korte beschrijving en er is veel meer over te vertellen.
Making Sense, training luisteren voor professionals, heeft een eigen website - check www.luistertraining.nl

Je kunt ook contact opnemen met Sander, of het hiernaast te vinden formulier invullen,

"Iedereen wist dat het niet kon,
tot er iemand kwam die dat niet wist,
en die deed het"

Epictetus

bottom of page