top of page

PRIVACYVERKLARING

Onze belofte is: Wij zijn zorgvuldig met je gegevens. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet. Wij respecteren de keuzes die je ten aanzien van je privacy maakt. Wij bieden je eenvoudige mogelijkheden om je gegevens in te zien en aan te passen. Met de bedrijven die voor ons de automatisering, de website en de database beheren hebben wij expliciete overeenkomsten dat zij alle zorgvuldigheid in acht nemen om de privacy te beschermen.

Versturen van mailingen

Voor alle mailingen die we regelmatig versturen, vragen we je expliciete toestemming. Je kunt je hiervoor op een gemakkelijke wijze uitschrijven. De digitale mailingen worden verzorgd door de mailingserver van Wix. ContactWerk heeft met Wix een overeenkomst dat ook zij je persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. De naam die je opgeeft en je mailadres worden bewaard in een beveiligde database van Wix.

Persoonsgegevens t.b.v. begeleiding

Wij hebben persoonsgegevens nodig om je in te kunnen schrijven voor een workshop, weekend, training, activiteit, of reis. Daarnaast hebben wij gegevens nodig om goede begeleiding te kunnen bieden. Daarbij verwerken wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: NAW-gegevens; contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; geboortedatum en –plaats; geslacht; werkervaring; competenties en interessegebieden; gespreksverslagen; inhoud van communicatie; gezondheid; godsdienst of levensovertuiging; afkomst; seksuele leven of voorkeur; IP-adres.

Voor welke doeleinden?

Contactwerk verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: onderhouden van contact; bieden van een persoonlijk begeleidingstraject; een goede en efficiënte dienstverlening; administratieve handelingen, zoals planning; rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening; facturering; innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; marketing; nakoming van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, of derden die worden ingeschakeld in het kader van jouw begeleiding. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. HorusConsult zal jouw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen. Buiten de Europese Unie kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt door diensten van Google Drive en Analytics. Dit is buiten de invloedssfeer van HorusConsult. Google is EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, en houdt zich aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat ze bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van jouw gegevens

HorusConsult neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies

ContactWerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klacht

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Controleren en aanpassen

Je kunt te allen tijde je gegevens die bij het HorusConsult bekend zijn opvragen en inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kun je te allen tijde je toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. Je kunt een klacht indienen als je van mening bent dat het ContactWerk bovenstaande niet waarmaakt. Je kunt je klacht per e-mail richten aan Sander van Hesteren via info@contactWerk.nl. Sander is privacytoezichthouder voor de organisatie.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ContactWerk worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2018.​

 

Deze verklaring is mede geïnspireerd op de blog-post van Willem Pinksterboer: Een persoonlijke privacyverklaring

bottom of page